Vinter Challenge 12/1-19

Vedlagt startprogram m/ vedlegg for Vinter Challenge 2019, 12. januar

Vi ønsker alle deltagere velkommen til løp !

MED VENNLIG HILSEN

ASKER & BÆRUM MOTORSPORT

LARS FAALE

LØPSLEDER

906 19 000

Startprogram 08012019.doc

STARTLISTE 08012019v2

Piler

Kart Trippavstand

Kart Base

Kart parkering V2

INNBYDELSE TIL «Vinter Challenge 2019»
Arrangør: Asker og Bærum Motorsport Løpets adresse er: Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. post@abmo.no 

TILLEGGSREGLER TIL Vinter Challenge 2019 – 201218

Inbydelsen finner du her: http://www.abmo.no/challenge-news-og-resultater-og-terminlister

Arrangørlisens: ARCH 19.
Løpets navn: Vinter Challenge 2019
Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp Challenge-cup 2019.
Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper og pålitelighetsetapper. Det vil også inngå 4 ferdighetsetapper i løpet. Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og løpets tilleggsregler.
Løpsdato: 12. januar 2019.
Løpets start og mål: Shell st. Langebro, Hokksund 1. bil med start kl. 09:30 og målgang ca. kl. 16:45.
Løpets lengde: Ca. 214 km.
Veistandard: Offentlige asfalt-/ grusveier og privat-/ skogsveier av normal standard.
Mest sannsynlig snø og isdekke.
Litt om løpet: Fra start på Langebru til Burud, hvor det kjøres ferdighetsetappe og denne kjøres 2 ganger.
Pålitelighetsetapper fram til pause på Geithus. Deretter transportetappe og
pålitelighetsetappe til Store Valle i Lier med avsluttende «publikumsetappe» som også kjøres 2 ganger. Vinterføre med is og snø gir nok utfordringer for teamet, selv uten orienteringsetapper.
Her har alle «Monte-Carlo farerne» en god mulighet til å teste bil og utstyr og få bort litt «ratt/kartrust». Til dere som har parkert «grombilen» for vinteren, det er ingen problemer med å finne fram med «moderne bil» uten tilleggsmontert trippteller.
Klasser: Det innbys til deltagelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant Se S 557 b)

Anmeldelse: Link til påmeldingsskjema som helst skal benyttes ved anmeldelse:
http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=88
Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika.
Anmeldelsesavgift innbetales til konto 1503 84 96864
Avbud:
Deltagere:
Klasse Expert, Sport og Touring: NOK 2200,- innbetalt før 3. januar.  NOK 2500,- innbetalt 3. januar eller senere.
Klasse Debutant: NOK 1400,- innbetalt før 3. januar NOK 1700,- innbetalt 3. januar eller senere
NB ! Anmeldelsesavgift for utenlandske deltagere, NOK 1000,- og betales i
sekretariatet løpsdagen. Anmeldelsesavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPS-brikke samt bomavgifter og preparering av veier og arrangørens forsikring. Anmeldelse aksepteres dersom melding om deltagelse mottas i løpet av fredag 12. januar 2018. Deltagere som er registrert før 8. januar kl. 16:00 vil få tilsendt startprogram på epost. Senere anmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt. Ved avbud meldt innen 6. januar tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften. Ved senere melding om avbud beholder arrangøren NOK 600/- som dekker arrangørens kostnader til kopiering etc.
Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagere må ha gyldig lisens og kvittering for gyldig medlemskap i klubb. For norske deltagere kan engangs-lisenser løses ved start. Utenlandske deltagere må løse lisens i egen klubb/ forbund. Bilens fører må fremvise gyldig førerkort.
Tilleggsregler: Ligger på www.abmo.no etter 13/12-18.
Reglement: Se www.bilsport.no eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. + 47 23 05 45 00. link:
https://bilsport.no/wp-content/uploads/2019/03/Challengereglement-2019-med-vedlegg. Pdf
For Danske deltagere: 2 avganger daglig, begge veier med Colorline, Superspeed 2, mellom Hirtshals og Larvik. Fra Larvik til Hokksund er det ca. 10 mil.
Overnatting: se linker nedenfor.
Hotellet er også behjelpelig med å videreformidle andre overnattingsmuligheter, oppgi «Vinter Challenge» når dere kontakter hotellet.
http://www.visithokksund.no/index.cfm?tmpl=medlem&mId=36
http://www.sandenhotell.no/
ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT ØNSKER VEL MØTT TIL ET
UTFORDRENDE OG SPENNENDE LØP