Bli medlem hos oss i Asker og Bærum Motorsport

Siste nytt når det gjelder medlemskort for 2018.

Klubben har besluttet å gå over til Cardskipper digitale medlemskort som du får som en app i din telefon.
Dette sendes til deg og din telefon 3. januar 2018  slik at du kan starte vintersesongen.

Velkommen til Asker og Bærum Motorsports nye digitale medlemskort, dette gjelder alle typer medlemskap.
Dette er gyldig for 2018 og kan for de aktive benyttes sammen med lisens på løp.
Her marker du også din rolle enten du er aktiv eller funksjonær osv.
Ordinært medlemskap kr 450.-
Junior under 18 år kr 250.-
Er noe uklart kontakt Preben eller Vidar.

Det er mange av dere vi mangler både mobilnummer og epostadresse på.
Send derfor inn informasjon om dette til:
post@abmo.no

Evt. ring:
Preben Berg    900 74 755

 

Formålet med denne digitaliseringen er forenkling og ressursbruk til porto og trykking, vi må tenke fremtidsrettet og smart.

Hilsen Preben Berg

Her finner du informasjon om klubben og innmeldingsblankett.

Nytt klubbmerke på generalpropell MGen, det kommer i din postkasse snart også.

Vervebrosjyre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.